Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες General Control
 
 
 

Απώθηση φιδιών General Control

 
 
Οι εργασίες απώθησης των φιδιών και λοιπών ερπετών για την προστασία των εκάστοτε χώρων αποβλέπει στην πρόληψη και εδικά στην απώθηση των ερπετών από τον περιβάλλοντα χώρο κτιρίων αλλά και παντός τύπου εγκαταστάσεων. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι ατοξικά, άοσμα και εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά. Η εταιρεία μας θα προχωρήσει άμεσα σε εφαρμογές οφιοαπωθητικής ουσίας σε κρίσιμα σημεία του χώρου και κυρίως στην περίμετρο των εγκαταστάσεων του χώρου σας, αλλά και σε πιθανές θέσεις εισόδου ερπετών. Δημιουργούμε έτσι ζώνες προστασίας εσωτερικά και εξωτερικά, που θα κρατήσουν τον χώρο σας ασφαλή.
 
 
 
Απώθηση φιδιών General Control
 
 
 
 
Το σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την οφιοαπώθηση είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για σκεύασμα εγκεκριμένο με αυξημένη χρονική διάρκεια υπολειμματικής δράσης, για την απώθηση φιδιών και λοιπών επιβλαβών ερπετών.

Σημειώστε ότι η απώθηση είναι μια διαδικασία, η οποία χρειάζεται επανάληψη.