Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες General Control
 
 
 

Συντήρηση καυστήρα

 
Αναλαμβάνουμε τη Συντήρηση του Καυστήρα και του Λέβητα με το τμήμα εξειδικευμένων τεχνικών της GENERAL CONTROL που κατέχει τις απαραίτητες άδειες συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.
Το τμήμα συντήρησης του καυστήρα και του λέβητα βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με τις εγκαταστάσεις της κεντρικής θέρμανσής σας.

Έτσι είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα εργασιών που αναλαμβάνουμε και συγκεκριμένα:

  1. Συντήρηση και ρύθμιση καυστήρα
  2. Μέτρηση καυσαερίων με την έκδοση φύλλου ΠΕΡΠΑ
  3. Εγκαταστάσεις λεβήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
  4. Καθαρισμός λέβητα
  5. Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου